Available courses

آشنایی با استاندارد ایزو در مدل سازی اطلاعات ساختمان

آشنایی با استاندارد ایزو در مدل سازی اطلاعات ساختمان

استاندارد ایزو در مدل سازی اطلاعات ساختمان چیست و چرا برای پیاده سازی صحیح این فرایند در سازمان به آن نیاز داریم؟ 

راهنمای پیاده سازی استاندارد ایزو 19650 جلد اول - مفاهیم و اصول

راهنمای پیاده سازی استاندارد ایزو 19650 جلد اول - مفاهیم و اصول

هر استانداردی، شامل قواعد و اصول و مقرراتی است که طرفین یک فرایند، برای پیشبرد بهتر آن فرایند، روی آن استاندارد توافق نظر دارند. اما فهم استاندارد، به تنهایی برای استقرار و پیاده سازی کافی نیست. بلکه اصول و مقررات پیاده سازی در دفترچه های راهنمای و دوره های تکمیلی ارائه می شود. 

تشریح الزامات استاندارد ISO 19650-1 مفاهیم و اصول

تشریح الزامات استاندارد ISO 19650-1 مفاهیم و اصول

استاندارد ISO 19650 در سال 2018 منتشر شد. در جلد یک مفاهیم و اصول مدل سازی اطلاعات ساختمان تشریح شده است. علاوه بر اصطلاحات این استاندارد، نقشه راه فرایند نیز ترسیم می گردد.  

راهنمای پیاده سازی استاندارد ISO 19650 جلد دوم - مرحله تحویل دارایی ها

راهنمای پیاده سازی استاندارد ISO 19650 جلد دوم - مرحله تحویل دارایی ها

هر استانداردی، شامل قواعد و اصول و مقرراتی است که طرفین یک فرایند، برای پیشبرد بهتر آن فرایند، روی آن استاندارد توافق نظر دارند. اما فهم استاندارد، به تنهایی برای استقرار و پیاده سازی کافی نیست. بلکه اصول و مقررات پیاده سازی در دفترچه های راهنمای و دوره های تکمیلی ارائه می شود. 

مبانی مدلسازی اطلاعات ساختمان
Sahar AliRezaei

مبانی مدلسازی اطلاعات ساختمان

مبانی مدلسازی اطلاعات ساختمان 

مدیریت مدل سه بعدی
Ali Khaksar

مدیریت مدل سه بعدی

مدل سازی سه بعدی وقتی کارا است که بتواند به درستی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت مدل سه بعدی نرم افزار Navisworks است که قابلیت های گسترده ای دارد که در این دوره آموزشی آنها را فرا می گیرید. 

تکنیک های مدیریت در BIM
Amirhosein Mehdipour

تکنیک های مدیریت در BIM

BIM به همان اندازه که مربوط به فناوری است، در مورد افراد و فرایندهای اطلاعاتی نیز هست. در این دوره بیاموزید که چگونه به عنوان یک رهبر در BIM پیشرفت کنید و اقتدار خود را برقرار کنید. 

حرفه ها در مدیریت BIM
Sahar AliRezaei

حرفه ها در مدیریت BIM

آیا مدیریت BIM می تواند یک حرفه باشد و چه کسی به مدیریت BIM نیاز دارد؟ همچنین گزینه های تحصیلی ، ایجاد یک برنامه شغلی در مدیریت BIM ، مهارت های مورد نیاز و توصیه هایی برای حضور آنلاین در اینترنت را پی می گیریم.


Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)